Okullar

Zehra - Asım Ülker Anadolu Lisesi

Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı tarafından yaptırılan okul Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlıdır. Toplam 7000 m2 alan üzerinde olup 2125 m2 kapalı alana sahiptir. 480 öğrenci kapasitelidir. 22 derslik, 1 kütüphane, 2 bilişim teknolojileri sınıfı, 1 konferans salonu, idari ofisler, kantin ve mescit bulunmaktadır.

Sıdıka Doğruöz Özel Eğitim İş Uygulama Merkezi (Okulu)

Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı tarafından 1996 yılında kütüphane olarak yapılmış olup daha sonra okula dönüştürülerek 1996-1997 yılında “Zehra Ülker İlköğretim Okulu” olarak eğitim-öğretime açılmıştır. Vakıf daha sonra okul bitişiğindeki arsaya 22 derslik bir bina yaptırmış ve Zehra Ülker İlköğretim Okulu bu binaya 2000 yılının aralık ayında taşınmıştır. Boşalan binada Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim Rehberlik ve Danışma Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 08.11.2000 tarih ve 420/3638 sayılı yazısı ile “Zehra Ülker Eğitim Uygulama Okulu ve İş Merkezi” nin açılmasına onay verilmiştir.

Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı tarafından okul isminin “Şakire Hanım Eğitim Uygulama ve İş Eğitimi Merkezi” olarak değiştirilmesi talep edilmiştir. İl Milli Eğitim Komisyonu 31.07.2001 tarih ve 127 karar sayısı ile okulun ismi “Şakire Hanım Eğitim Uygulama ve İş Eğitimi Merkezi” olarak değiştirilmiştir. Daha sonra Çakmak Mahallesi mevkiinde yaptırılan 20 derslik yeni binaya Şakire Hanım Eğitim Uygulama ve İş Eğitimi Merkezi taşınınca yine Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı’nın talebiyle boşalan binaya 26.04.2004 tarih ve 420/1188 sayılı Milli Eğitim komisyon kararı ile okulun ismi SIDIKA DOĞRUÖZ ÖZEL EĞİTİM İŞ UYGULAMA MERKEZİ olarak değiştirilmiştir. Okul 2004-2005 eğitim ve öğretim yılında hizmete açılmıştır.

Okulda; zihinsel yetersizlikten etkilenmiş bireyler için; 3 atölye, 1 müzik odası, 1 yemekhane, 9 derslik ve idari ofisler bulunmaktadır.

 


Zehra Ülker İlkokulu

1996 yılında Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı’nın yaptırmış olduğu Sıdıka Doğruöz Özel Eğitim İş Uygulama okulunda hizmete başlamıştır. Okul, Vakfın 2000 yılında yaptırdığı yeni binaya taşınmıştır.

Okulda; 2320 m2 bina alanında, 27 derslik, 1 spor salonu, 1 kütüphane, 1 konferans salonu, idari ofisler ve kantin bulunmaktdır.

 

 

 

Zehra Ülker İlkokulu, sahip olduğu misyon ve vizyonuyla Ümraniye birinciliği, İstanbul üçüncülüğü başarılarına sahiptir.

Şakire Hanım Özel Eğitim Uygulama Merkezi (Okulu)

Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı tarafından 2002 yılında yaptırılmıştır. Eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla, bireysel özellikleri ve eğitim yeterlilikleri açısından akranlarından anlamlı farklılıklar gösteren bireylere eğitim verilmektedir.

Okulda; 27 derslik, 1 resim sınıfı, 2 spor salonu, 2 bahçe, 2 atölye, 1 müzik sınıfı, 1 konferans salonu, 1 yemekhane, revir ve idari ofisler bulunmaktadır.

 

 

 

Çamlıca Vakfı Güngören Özel Eğitim ve İş Uygulama merkezi (Okulu)

Çamlıca Kültür ve Yardım Vakfı tarafından 2017 yılında yaptırılmıştır. Eğitim şekli tekli eğitimdir. Okulda, Orta-Ağır Zihinsel ve Orta Ağır Otizm tanılı öğrenciler için 3 kademe bulunmaktadır. 1. Kademe ilkokul, 2. Kademe ortaokul, 3. Kademe ise lise olarak hizmet vermektedir.

Okul, 18 dersliğe, 2 atölyeye, 2 bahçeye, 1 yemekhaneye, 1 spor salonuna, 1 müzik sınıfına, 1 resim sınıfına, 1 konferans salonuna, idari ofislere ve revire sahiptir.